"PCIB: Hvilket kursnivå bør vi kunne se ved partneravtale?"

nextmove
15.01.2018 kl 22:22 7346

Dette er en arkivert tråd!
På en annen tråd skrev Kibote tidligere i dag:

«Hva tenker dere om kursmål ved utlisensiering GGK?
Det snakkes om kursmål på 1000+, men da forutsettes det at PCIB får alle inntektene selv. Vil det si at ved utlisensiering og f.eks. 25% royalties ender man med et kursmål på 250,- pluss upfront og milestone payments? Kanskje en kurs på 400,- inkludert engangsutbetalingene?»Aller først jeg både tror og håper at styret snarest mulig etter at alt er klart for pivotal fase 2, vil inngå en partneravtale med et større, dedikert farmasiselskap. Min tilnærming til hva markedsgodkjenning av Amphinex for gallegangskreft kan bety kursmessig, ser derfor i grove trekk slik ut (samtlige forutsetninger og faktorer kan og bør diskuteres):

- PCIB inngår utlisensieringsavtale med partner med markedsmakt i EU/EØS og USA. (Asia og andre aktuelle områder holder jeg inntil videre utenfor)

- Avtaleverdien legger jeg til grunn blir 5 mrd. kroner, jf. tidligere anslag fra Sorlendingen og FiloD . Et slikt nivå synes nå, med sterke signaler både for pivotal fase 2 og AA/CMA, enda mer sannsynlig.

- Royaltysats: 20 %

- Den utvida studien med gjentatt behandling vil med stor sannsynlighet lykkes, og antallet årlige behandlinger kan forsiktig økes fra 1 500 til 2 000.

- Rentesats for neddiskontering settes til 5 %

- Salgsperiode: 15 år

- Årlig vekst: 3 %

NB! Jeg har ikke tatt hensyn til muligheten for betinga markedsadgang, jf. AA og CMA.


Nåverdien av framtidige royalties skulle da bli 10,4 mrd. kroner. Fordelt på 25 mill. aksjer gir det 416 kroner.

Den totale avtaleverdien, altså 5 mrd. kroner, utgjør 200 kroner per aksje. Avtaleverdien er summen av sign-on-fee og et avtalt antall milepælsutbetalinger. Disse utbetalingene vil skje over et så kort tidsrom at jeg ikke ser noen grunn til å beregne nåverdien av disse. Om styret skulle velge å betale et mindre utbytte til aksjonærene, f.eks. en tredel av sign-on-fee-beløpet, vil det sjølsagt være hyggelig, men i all hovedsak bør denne store summen brukes på videre utviklingsarbeid og til å sikre selskapet økonomisk uavhengighet og handlingsfrihet - ikke minst viktig ved framtidige partnerforhandlinger. Det betyr at det aller meste av avtaleverdien vil være eksponert for framtidig klinisk og regulatorisk risiko. Min mening er derfor at en bør være varsom med å regne hele avtaleverdien direkte inn i verdien av aksjen ved salgsstart. Konservativt setter jeg derfor 140 kroner, dvs. 70 % av hva avtaleverdien utgjør per aksje. Totalt kommer jeg da til at Amphinex for gallegangskreft vil forsvare 556 kroner på det tidspunktet at Amphinex for pCCA er klar for markedet, trolig tidlig neste år. Hva vi på det tidspunktet kan regne inn fra fimaVACC og fimaNAc har jeg holdt utenfor.

Omsatt til tidspunktet for inngåelse av partneravtale, må en justere for hvilken sannsynlighet produktet på dette tidspunktet har for å nå markedet (LOA). Den setter jeg – også konservativt – til 50 % altså 416/2 = 208 kroner (og så kan en gjerne legge til 15-20 kroner fra upfrontbetalinga). Milepælsutbetalingene vil på dette tidspunktet ikke være riktig å ta med. Får vi en slik avtale i februar/mars, skulle kursen (alt annet holdt utenfor) raskt stige mot et nivå på 220 - 230 kroner.Redigert:

Etter en god, sterk kopp kaffe ser jeg at jeg i oversikten over forutsetninger har utelatt pris. Her har jeg simpelthen tolka Waldays svar da han ble spurt om hvor i spennet (jf. figuren i LifeSciCapital-artikkeln) han regna med Amphinex for gallegang burde havne. "Mid" svarte han da. 250 000 USD ligger nokså midtvegs mellom median og gjennomsnitt.
Redigert 16.01.2018 kl 08:22 Arkivert