Funcom - Joint Venture og IP rettigheter

Shortie
13.01.2018 kl 10:56
2248

Dette er en arkivert tråd!
Oppretter en ny tråd med fokus på Funcoms avtale om å inngå et Joint Venture med Malmbergs Cabinet group, som gir rettighetene til hans IP portefølje.

Malmberg eier Conan rettighetene via Cabinet entertainments heleide selskap Conan Property INC.

Første tema:

I går ble det kjent at avtalen mellom Cabinet og Comic book utgiveren Dark Horse, vedr utgivelse av Comic books og div annet skal overføres til Marvel fra nyttår, 2019.

For oss som Funcom aksjonærer blir spørsmålet,,

Er dette BULL?

Redigert 13.01.2018 kl 10:58 Arkivert