Bygge to funkisboliger

Jskadsem
13.01.2018 kl 08:56
527

Dette er en arkivert tråd!
Jeg skal til med bygging av to boliger. Tomten er opparbeidet og ringmur er støpt.
Husene er 12x12 meter og over to etasjer med flatt tak

Lurer litt på hva som være den billigste måten og den mest tidsbesparende måten å bygge på .. Slik jeg ser det, har jeg tre alternativer.

- å få et firma til å lage ferdig betongelementer og heise dem inn på plassen. Fikk pris på 2500kr/m2 ferdig oppsatt. Da kommer taket utenom. Hva vil dette koste?

-Leie forskaling og støpe første etasje selv og bygge resten i tre. Har bakgrunn som forskalingsnekker. Denne løsningen blir definitivt rimeligst om jeg ikke regner lønn til meg selv, men vil nok også ta lengst tid.

-bygge alt i tre.

Er det noen som har gjort tilsvarende og kan si hva sluttsummen på huset ble når du trekker fra tomten. Enten ferdig innredet med kjøkken og bad eller bare "råskallet".
Arkivert