tuja
12.01.2018 kl 21:27
1700

Automatisk teknisk analyse. Kort sikt, 12. jan 2018
Questerre Energy ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har støtte ved ca 6.10 kroner og motstand ved ca 8.34 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på kort sikt.
Anbefaling en til seks ukers sikt: Kjøp


Indikatorer

Stigende trend
Trendgulv ved 6.16.
Trendtak ved 7.00.
Annualisert stigningstakt 738%.

Sterkt positiv volumbalanse
VolBal22: 51

Sterkt positivt momentum
RSI14: 75

Dobbel-bunn-formasjon
Kjøpssignal utløst 22. nov 2017.
Arkivert