Stock DZ
11.01.2018 kl 09:32
2212

This week’s article in finansavis in case some did not have the chance to read it, the aticle also praises PW on the strategy to terminate HN trials and changes focus to bile duct despite the smaller market:

Har tjent 100 mill. på helsemygg
HELSE:Erik Musts Fonds-avanse sitter med en urealisert gevinst på 100 millioner kroneri PCI Biotech.
JEANETTE E. H. HAMMER
Aksjekursen i kreftselskapet PCI Biotech fortsetter ferden oppover. Etter å ha steget 15 prosent i går, er kursen opp over 23 prosent én uke inn i det nye året.
For hovedaksjonær Erik Must, som kjøpte aksjer til en hyggelig kurs, er dette fortsettelsen på en allerede positiv utvikling.
Lav inngangspris
Ved utgangen av 2014 hentet PCI Biotech 70 millioner kroner til 10 kroner pr. aksje, til tross for at snittkursen hadde ligget over 20 kroner gjennom året. Musts investeringsselskap Fondsavanse benyttet seg den gang av muligheten til en lav inngangspris i selskapet.
I etterkant eide han ca. 14 prosent av aksjene via Fondsavanse. Aksjekursen fortsatte nedover, og kort tid etter var halve investeringen tapt. Heldigvis, for investoren, ble han sittende.
Fondsavanse er fremdeles største investor i PCI Biotech, selv om eierandelen er redusert til 10,17 prosent av aksjene. Drøye 1,5 millioner aksjer i selskapet har gitt investoren god avkasting hittil, for å si det mildt.
De siste to årene har kursen steget vanvittige 1.364 prosent.
Krisesommeren
For to og et halvt år siden var aksjonærenes tillit til PCI Biotech tynnslitt. Den lovende Enhance-studien på hode- og halskreft som ikke lar seg operere, ble ganske plutselig terminert. Årsaken var at ny immunterapi viste så gode resultater at PCI Biotechs pasientgrunnlag ville blitt for lite.
Da termineringen ble kunngjort hadde allerede aksjen falt 75 prosent på under et år. Da var selskapet blitt tilført 270 millioner kroner de siste seks årene: 220 millioner gjennom emisjoner og 50 millioner kroner gjennom statlige støtteprogrammer.
I etterkant er det få som tviler på at PCI Biotech-sjef Per Walday gjorde det rette.
Aksjen ble på det verste handlet under 3,00 kroner sommeren 2015. I går ettermiddag lå kursen rundt 52 kroner pr. aksje.
Presenterer i San Francisco
PCI Biotech utvikler en behandling for gallegangskreft, en sjelden kreftform som det ennå ikke finnes noen godkjent behandling for på markedet. Dermed er det ventet at PCIB får en rask vei til markedet dersom behandlingen viser seg å fungere så godt som selskapet ønsker.
I dag holder selskapet en presentasjon på den internasjonale bioteknologikonferansen Biotech Showcase 2018 i San Francisco, i likhet med flere andre norske kreftselskaper.
Flere ulike behandlinger ligger i PCIBs behandlingsløp. Det foregår gjennom tre ulike programmer basert på én teknologiplattform (se faktaboks). Produktene er basert på utviklingen av det fotosensitive stoffet fimaporfin.
Produktplattformen kommer fra den patenterte teknologien fotokjemisk internalisering, som har sitt opphav fra Radiumhospitalet. Teknologien går ut på at fimaporfin gis i kombinasjon med et terapeutisk legemiddel. Når de syke cellene blir belyst, vil legemiddelet som er fanget i cellenes endosomer lekke ut, og dermed frigjøres inne i cellene.
PCI Biotech
FimaChem, som skal forbedre effekten av cellegift ved lokal kreftbehandling,
FimaVacc, som er en plattformteknologi for terapeutiske vaksiner mot kreft, og
FimaNAc, som er nukleinsyrebaserte legemidler.
* kursutvikling siste 2 år
* kursutvikling 8. januar
PCI Biotech siste 2 år
PCI Biotech 8. januar
Arkivert