"NOM - Northvolt: Batterifabrikk i Skellefteå"

Flaxx
10.01.2018 kl 11:17 2424

Dette er en arkivert tråd!
Det er kjent at det nyetablerte selskapet Northvolt planlegger Europas største batterifabrikk i Skellefteå, og at det er gjort innledende forhandlinger med Keliber om råstofforsyning.

Denne tråden fokuserer på NORTHVOLT, og fremdriften av DENNE bedriften som viktig kunde for Keliber.

Den aller siste informasjonen fra Northvolt er at man har levert en 800-siders søknad om etablering i Skellefteå,19. desember 2017:
"Batterifabriken Northvolt söker miljötillstånd"

"Under tisdagen lämnar företaget Northvolt in sin ansökan om miljötillstånd för fabriken i Skellefteå, till Mark- och miljödomstolen i Umeå. Ansökan är på ungefär 800 sidor och med i den finns också en miljökonsekvensbeskrivning för bygget och driften av fabriken."
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/batterifabriken-northvolt-soker-miljotillstand

"Företagets planerar för att börja bygga fabriken sommaren 2018, men om det går beror på hur det går med ansökan."
Redigert 10.01.2018 kl 11:19 Arkivert