tuja
09.01.2018 kl 18:22
6901

Automatisk teknisk analyse. Kort sikt, 9. jan 2018
Questerre Energy ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 6.10 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på kort sikt.
Anbefaling en til seks ukers sikt: Kjøp
Arkivert