Longsitinbulk
08.01.2018 kl 07:53
1701

Sluttet å investere i smal cap for mange år siden, da jeg oppdaget at slike bett ikke ga uttelling på linje med de større og likvide aksjene.

Nå har jeg gjørdt et untak i north da jeg synes denne aksje er er litt anderledes en annen smal cap, da tenker jeg selvf på markeds kurs kontra cash beholdning som selskapet innehar innen kort tid.

Det er ikke ofte man får kjøpe en krone for 50øre, og de gangene sjansen byre seg så får man ofte godt betalt på litt lengre sikt, det spiller da mindre rolle om det dreier seg om små selskaper eller ikke.

Om dette selskapet er noe å satse på langsiktig vet jeg ikke, som flere påpeker er retningen uklar og selskapet må komme med en klarere strategi.
Det tror jeg kommer med cashen noe som vil gi umiddelbare muligheter og åpne flere dører.

En ønskedrøm ville vært en emisjon på nav, der kapitalen øker og Tyvholmen lar seg vanne ut, vi får inn en eller flere større langsiktige eiere, gjerne en bjellesau, bytte navn, selskapet får flere aksjer og blir likvid på børsen-
Ført ved en slik korsvei vil North som selskap bli interesang for flere og kan da bli en mer populær aksje på børs.
Redigert 08.01.2018 kl 07:59 Arkivert