Slettet
05.01.2018 kl 09:47
2653

Omsatt 9 mill på tre kvarter, det er store volum som lempes.
Det er IKKE småaksjonærer som dumper!
Arkivert