stefs
01.01.2018 kl 23:09 147

Atomprogrammet og de tilhørende sanksjonene har ikke akkurat vært noen suksess for befolkningen. Fra NRK:

En gjennomgang av BBC Persia viser at iranere med gjennomsnittlig inntekt er blitt 15 prosent fattigere de siste 10 årene. Arbeidsløsheten blant de unge er oppe i 28,8 prosent.
Arkivert