"QEC - inn i det nye året"

Domus
31.12.2017 kl 12:55
12735

Dette er en arkivert tråd!
Kort liten status over nåtid og framtid.

Qec har en stabil og økende produksjon i Kakwa (50/50 gass og kondensat) samt noen hundre fat olje i Antler området. Dette utgjør inntektsgrunnlaget til selskapet.

Av mulige store verdier sitter Qec på arealer i Québec og Jordan med henholdsvis skifergass og oljeskifer.

I relativt kort fremtid vil vi sannsynligvis få svar på om Qec kan gå videre i Québec gjennom utgivelsen av de mye omtalte reguleringene. Dette skal etter sigende skje early 2018 eller sent januar/tidlig februar som noen har sagt. Andre har også hevdet om noen få uker. Jeg har ikke hørt noen dato enda.

I Jordan ventes en rapport som vil være avgjørende for veien videre. Også her antar man store verdier og også her bør nyheter være på bordet i Q1.

Om Qec møter hindre på veien i Québec i form av «umulige» miljøkrav eller forbud fra myndighetene eller lokale nei til sosial aksept, vil tiden vise.
I Jordan vil de økonomiske forholdene være avgjørende for om man går for utnyttelse av de potensielt store verdiene.

For det er vel ikke diskuterbart - om Qec sitter på potensielt store verdier i både Québec og Jordan.
Spørsmålet er bare om det løser seg for Qec. Det blir det store spørsmålet for Qec i 2018 og avgjørende for om det blir lønnsomt å være aksjonær framover.

Lykke til og godt nytt år !

Så får vi se om noe info vedr. tidspunkt og innhold dukker opp etter hvert...
Redigert 31.12.2017 kl 12:56 Arkivert