Pcib- Pancreas cancer treatment

Arion
29.12.2017 kl 21:43
8456

Dette er en arkivert tråd!
https://jeccr.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13046-017-0662-6?site=jeccr.biomedcentral.com

Først gallegang, så bukspyttkjertel. Pcib kommer til å overgå all forventning.
Arkivert