"REC Global Polysilicon Market IndustryAnalysis&Outlook"

Green4y
27.12.2017 kl 13:00
333

Dette er en arkivert tråd!
REC Global Polysilicon Market IndustryAnalysis&Outlook 2018-2021

Dagens outlook google oversatt for dere som ikke kan dialekt

Her er orginal fra i dag og dette gjelder i høyeste grad REC.

https://www.wesrch.com/electronics/paper-details/press-paper-EL1SE1000VDFA-global-polysilicon-market-industry-analysis-and-outlook-2017-2021

Oppsummert:
The global polysilicon market is expected to grow in future due to rise in solar cell market, growing semiconductor market and improving economic conditions. Key trends of this market include technological upgradation, rising distributed solar capacity, decreasing production cost and strong downstream demand. However, there are some factors which can hinder the growth of polysilicon market which includes high entry barriers, heavy capital requirement and over capacity.

Her er hele artikkelen:

Global Polysilicon Market Industry Analysis og Outlook 2017-2021

Mark Hubr 27-Dec-2017 21 SE1_1514373543_1.jpg

Albany, New York, 27. desember 2017 :

Market Research Hub (MRH) har nylig sendt en ny studie til sin brede forskningsportefølje, som heter " Global Polysilicon Market : Industry Analysis & Outlook (2017-2021)"Rapportstudier Polykrystallinsk silisium, også kjent som polysilisium eller poly-Si, polysilikon er den reneste formen av silisium og det nest vanligste elementet som er tilgjengelig i naturen. Det er et materiale som består av små silikonkrystaller, som avviger fra monokrystallinsk silisium som brukes til elektronikk og solceller, og amorf silicium som brukes til tynnfilmsenheter og solceller. Den brukes som råmateriale i de fleste anvendelser av solenergi. Behandlingen av polysilikon er den første fasen i produksjonen av solcellefotovoltaisk utstyr basert på silisium. I tillegg til bruk i det fotovoltaiske markedet, er polysilisium også mye brukt i halvledermarkedet.

Be om gratis prøverapport: https://www.marketresearchhub.com/enquiry.php?type=S&repid=1445904

Produksjonen av polysilisium er en energiintensiv prosess. Polysilisium er produsert av silisium fra metallurgisk kvalitet ved kjemisk rensing, kjent som Siemens-prosessen. Denne prosessen involverer destillasjon av flyktige silisiumforbindelser og deres dekomponering i silisium ved forhøyede temperaturer. En ny alternativ rensemetode er blitt utviklet kalt fluid bed-reaktor.

Polysilisium kan segmenteres i tre divisjoner av renhetsgrad: Elektronisk karakter, middels karakter og oppgradert metallurgisk karakter. Markedet er delt inn i to segmenter etter sluttbrukertyper: PV Market og Semiconductor Market. For solcelleapplikasjoner er polykrystallinsk silisium et materiale for fremstilling av krystallinske silisiumsolceller som bruker enkeltkrystall eller multikrystallinsk silisium til substrat. For halvlederapplikasjoner omdannes polysilikon til monokrystallinsk silisium, og deretter til en krystallplate, og deretter til integrerte kretser som er integrert i elektroniske komponenter.

Det globale polysilisiummarkedet forventes å vokse i fremtiden på grunn av økning i solcellemarkedet, økende halvledermarked og bedre økonomiske forhold. Nøkkeltrender i dette markedet inkluderer teknologisk oppgradering, økt distribusjon av solcapaciteten, redusert produksjonskostnad og sterk etterspørsel etter etterspørsel. Det er imidlertid noen faktorer som kan hindre veksten av polysilisiummarkedet, som inkluderer høye inngangsbarrierer, tungt kapitalkrav og overkapasitet.

Rapporten "Global Polysilicon Market: Industry Analysis & Outlook (2017-2021)" av Market Research Hub gir en omfattende forskning og detaljert analyse av dagens marked sammen med fremtidige utsikter. Rapporten diskuterer de store vekstdriverne og utfordringene i markedet, som dekker Kina-regionen sammen med det globale markedet. Rapporten profilerer de viktigste aktørene i markedet, inkludert Wacker Chemie AG, GCL Poly Energy, OCI og REC Silicon.

Bla gjennom fullstendig rapport med TOC: https://www.marketresearchhub.com/report/global-polysilicon-market-industry-analysis-outlook-20172021-report.html

Innholdsfortegnelse:

Markedsoversikt
1.1 Polysilicon
1,2 Photovoltaic Cells

Global Market Analysis
2.1 Global Polysilicon Market Demand Forecast
2,2 Global Polysilicon Market By Application
2.3 Global Polysilicon Produksjons Volum
2.3.1 Globalt Polysilisium Produksjons Volum
2.3.2 Globalt Polysilisium Produksjons Volum Prognose
2.4 Globalt Polysilisium Produksjon Etter Region
2.5 Globalt Polysilisium Market By Utnyttelsesgrad
2,6 Global Polysilisiummarkedet etter spotprising

Kina Polysilisium Market
3.1 Kina Polysilisiumimport
3.2 Kina Polysilisiumimport Etter Land
3.3 Kinas Polysilikon Produksjonsprognose
3.4 Kinas Polysilisiumkapasitet Utvidelsesplan av Selskapet

Fortsette….

Forespør om denne rapporten: https://www.marketresearchhub.com/enquiry.php?type=enquiry&repid=1445904

Om Market Research Hub:

Market Research Hub (MRH) er en neste generasjons forhandler av forskningsrapporter og analyse. MRHs omfattende samling av verktøy markedsundersøkelser er nøye kurert for å hjelpe nøkkelpersonell og beslutningstakere på tvers av bransjens vertikaler å tydeligvis visualisere driftsmiljøet og ta strategiske skritt.

MRH fungerer som en integrert plattform for følgende produkter og tjenester: Mål- og lydmarkedsprognoser, kvalitativ og kvantitativ analyse, skarp innsikt i definerte bransjetrender og estimater for markedsandeler. Vårt rykte ligger i å levere verdier og verdensklasse til våre kunder.

Kontakt oss

90 State Street,
Albany, NY 12207,
USA

Arkivert