DNO - verdi fra 23-33, dvs. fra 250% oppside fra kurs

PaleRider
20.12.2017 kl 22:15
10842

Dette er en arkivert tråd!
DETTE ER EN FORENKLET BAKPÅ KONVOLUTTEN ANALYSE
Lager en ny tråd. Noen oppdaterte anslag følger. Økt produksjon fra Peshkabir, økt oljepris og styrket $ relativt til kr drar opp verdien.

Hva er verdiene av DNO? Det vet vi ikke, men vi kan prøve å regne til den informasjonen vi har.

Med kurs på 9,17 kr., så er DNO verdsatt til ca. 9,9 mrd kr. Gjelda til DNO motsvares røfflig av likvider og kan sees bort fra. DNO har også andre kostnader (GDA) og må investere, så kontantstrømmen og profitten trekkes ned av det.

MED DISSE FORENKLINGENE
Anslagene under tilsier at Tawke inkludert Peshkabir alene er verdt 23-33 mrd. kr. Legg til andre felter og muligheter for løsning i Irak og KRG.

Her er noen raske tanker om hvordan verdsette DNO. Oppskriften:

A) Verdsette basert på forventede fremtidige kontantstrømmer
B) Verdsette på bakgrunn av reserver
Så må en risikojustere.

Noen bruker P/E lignende tall basert på historisk inntjening. DNO bør som andre selskaper verdsettes etter de forventede fremtidige kontantstrømmer.

A) VERDSETTING BASERT PÅ FORVENTET INNTJENING

Først JUVELEN, TAWKE:
Med:
- 140 k bopd. (inkl. Peshkabir fra sommeren), selv om kapasiteten er 200 k bopd nå, så selges det ikke 200 k bopd.
- oljepris på X $/fat, nå lik 64,5 USD $/fat
- $12/bbl discount for Tawke (including quality differential and transportation / handling costs)
- løftekost på 2 $/fat
- andel per fat = 0.9x0,16x0,75 = 0.108
- dollarkurs på 8,4 kr/USD
får vi vel:

140 000 bopd ((X-12-2)$/fat x (0.9x0,16x0,75)) x 365 dager x 8,4 kr/$) = 2,3 mrd. kr. i kontantstrøm per år.
MED P/E lignende multippel = 10 får vi verdi = 2,3 mrd. kr BARE for Tawke.

Tar vi sikte på en produksjon etterhvert på 200 000 bopd på Tawke og Peshkabir får vi:

200 000 bopd = 3,3 mrd. kr. i kontantstrøm per år.
MED P/E lignende multippel = 10 får vi verdi = 33 mrd. kr BARE for Tawke.

Så kan dere spørre om hvordan prisinga er i dag med kurs 9,17 kr. Det gir en P/E lignende multippel = (9,9 mrd. kr./2,3 mrd. kr) = på 4,3 om en ser bort fra alt annet og antar produksjon på 140 kbopd.

Og så skal en legge til 3 % av bruttoinntektene fra Tawke i 5 år. Det betyr at oppsiden er ytterligere større.

Dere får bruke andre P/E lignende multipler, om dere ønsker.

Legg til oppside ved, økt produksjon fra:
- Tawke og Pehskabir
- Dohuk?
- Erbil?
- Nordsjøen
- Yemen
- Tunisa
. Iran
- RAK, fusjonen tilsa 1 mrd. kr, men nærmer seg vel null.

B) VERDSETTING BASERT PÅ VERDI AV RESERVER.

Dette er meningsløst for DNO har ikke oppdatert reservene på lang tid. Produksjonen har vel gått fra 50 k bopd til en kapasitet på 200 k bopd bare på Tawke uten at det har gitt oppjusterte reserver. Reelle og vesentlige oppdateringer på Peshkabir, Erbil, Dohuk og andre steder utelir også.

DNO har vel oppgitt i underkant av 410,5 mill. P2 reserver (siste melding 75 % av 500 mill på Tawke og Peshkabir + resten). Det er bare å gange opp og risikojustere.

RISIKOJUSTERING
Dette er det vanskelige subjektive punktet. Egentlig burde alle analytikere oppgi verdi uten og med risikojustering. Så kan vi selv risikojustere.

Så ser dere hvor ekstremt lavt DNO er verdsatt til PÅ BØRS. Ganske så rart at så mange mener at risikoen er så høy.

Risk/reward er attraktiv i DNO nå. En kan imidlertid tape alt i DNO. Husk det!

Vi får håpe DNO kan få en mer real kurs før koreksjonen på børsene kommer.

God jul og godt nytt år!
Redigert 20.12.2017 kl 23:04 Arkivert