Green4y
20.12.2017 kl 10:25
1088

David, jeg tror vi ender nok høyere enn dette du antar.

Dagens analyse er jo god men den baserer seg på fortsatt økt PV og 100% fabrikkdrift. Mye usikkert her altså. Men alle pos rec analyser er jo gode.

Men på lang s ikt opp mot emi niå skal vi nok etter hvert. Det er nok at JUM sier ett eller annet om fornybart i media eller at TT kommer med en pos drifts melding så er vi på EMI nivå.
Arkivert