Green4y
20.12.2017 kl 09:20
1273

24% opp på mye rec daytrading de siste dagene. Muligheter for at flere gevinst sikrer nå så pass på alle dere. Hold dere unna bear rec - det korte bildet er opp mot 45.
Arkivert