Ite. En liten perle

nortik
19.12.2017 kl 21:20
1266

Dette er en arkivert tråd!
Innsdehandel igjen.......

19/12-2017 17:37:11: (ITE) Meldepliktig handel
Konsernsjef Arne Mjøs har i dag, gjennom sitt selskap Arne Mjøs Invest AS, kjøpt
950.690 aksjer i Itera til NOK 6,5942 per aksje. Ny beholdning er 20.076.688
aksjer. I tillegg har han utvidet og forlenget en terminkontrakt på 4.300.000
aksjer med gjennomsnittlig terminkurs NOK 6,7362 pr aksje med forfall
15.03.2018. Totalt kontrollerer Arne Mjøs med dette 24.327.688 aksjer (29,6% av
totalt utestående). Han har i tillegg 660.000 opsjoner.
Finansdirektør Bent Hammer har i dag kjøpt 10.000 aksjer til kurs NOK 6,5942. Ny
beholdning er 143.063 aksjer og 360.000 opsjoner.
Styremedlem Jan-Erik Karlsson har dag kjøpt 150.000 aksjer til kurs NOK 6,5942.
Ny beholdning er 303.076 aksjer.
Styremedlem Mimi K. Berdal har gjennom sitt investeringsselskap MKB Invest AS
dag kjøpt 38.000 aksjer til kurs NOK 6,5942. Ny beholdning er 111.000 aksjer.
Styremedlem Gyrid Skalleberg Ingerø har i dag kjøpt 38.000 aksjer til kurs NOK
6,5942. Ny beholdning er 38.000 aksjer.


En aksje som gir årlige utbytter og drives med stålkontroll. Ser man på Q3 resultatet og presentasjonen skjønner man at her blir det "penger i kassa" med nye utbytter og stigende aksjekurser i 2018.

Arkivert