Longsitinbulk
19.12.2017 kl 18:46
813

Det virker voldsomt, med denne oppgangen på 40% men sannheten er at den nesten er uendret siste 6 måneder.

Slik Lng har utviklet seg siden sommeren og frem til i dag vil jeg fortsatt anta at det skal være oppside.
Ville være rart med rater opp 100% og en aksje som er uendret
Arkivert