exian
19.12.2017 kl 01:24 726

Bestefaren til Aschberg bisto Lenin & co under den russiske revolusjon med å plyndre tsarverdier m.m.

Jfr. Stenbecks bestefar bisto JPM & co med å plyndre Kreugerverdier.
Arkivert