NEL - EnklestErBest

Ajax1
14.12.2017 kl 01:22
3023

Dette er en arkivert tråd!
Jeg har forsøkt å bli klok på hva dette salget av 40 millioner NEL aksjer kan bety for kursen de neste dager, men finner ikke noe entydig svar på det.

Hvis EnklestErBest mener at det enkleste er det beste så synes jeg at EnklestErBest skal svare på hvor ryktene om NOK 3,75 pr aksje kommer fra.
Arkivert