"Utakk er verdens lønn"

uredd1
10.12.2017 kl 17:15
4347

Dette er en arkivert tråd!
NANO fortsetter desverre sin trend med uklar datapresentasjon.

I Tabell 1 står det at de for 20/100 har 7 pasienter i fase 1 og 4 pasienter i fase II og at 2 av disse ikke kunne evalueres for effekt.

Dvs de har effektdata fra totalt 9 pasienter i 20/100, men oppgir kun data for de 8 som har follikulær lymfom (tabell 3)

Det samme gjelder 15/40 gruppen hvor de kun oppgir effekten i gruppen med follikulær lymfom.

Det kan virke som de ikke ønsker et for høyt presisjonsnivå på informasjonen.

Tror dere det kan være fordi det får 20/100 til å se ut som et blindspor som har "stjålet" pasienter fra den per dags dato mer effektive 15/40 doseringsgruppen og dermed forsinket fremdriften for denne?

Hvis vi ser på de samlede responsdata så kan det se ut som responsraten går ned med økende inklusjon av 20/100 pasienter. Det hadde derfor vært ønskelig å få responsdata fra alle de inkluderte 20/100 (og 15/40) pasientene slik at dette kan avklares.

Det skulle ikke forundre meg om 20/100 kun har 4/9 respons dvs 44% respons og 22% CR, eller hva tror dere?

Det vi kan slå fast er at 15/40 er i god rute til å bli den endelige doseringen og at DOR i beste fall vil øke igjen nå flere av de senest rekrutterte pasienter får en lengre oppfølgingstid.

Det er mer og mer som tyder på at min fortreffelige analyse om 15/40 sin overlegne velegnethet som jeg la frem her på forumet for snart et år siden slår til.

Jeg er glad jeg har "vaksinert" dere for denne muligheten. Jeg forventer ingen applaus fra dere da som kjent utakk er verdens lønn.

Ærbødigst Uredd1
Redigert 10.12.2017 kl 17:17 Arkivert