stefs
07.12.2017 kl 16:10 147

Også må man ikke tro at muslimene klarer å hanskes med disse elementene selv. For det gjør de ikke.
I land som Sverige er det rett og slett fordi de mer normale muslimene er i mindretall. De ikke gidder å krangle med en større gjeng om makten, også er det frykt for represalier. Litt av et samfunn det skal bli, hva?

Sånn går det når man ikke skjønner alle aspekt ved andre lands kulturer, og hva det vil si for konsekvenser å la disse få opphold. Og det uten at man på noen fornuftig måte har forberedt seg på dette med lover, regler og titak for å oprettholde sosial kontroll.

Å unngå å bli kalt rasist er ikke det viktigste av alt her i verden, men for noen er det en selvfølge å trashe eget samfunn for å unngå dette fullstendig utvannede, og snart meningsløse begrepet.
Arkivert