"PCIB: Kan vi forvente PCIB får innvilget EMA PRIME?"

karlman
07.12.2017 kl 10:36
2861

Dette er en arkivert tråd!
Det ble nevnt i en annen tråd at EMA har møte neste uke for avgjørende gjeldende PRIME søknader og dette stemmer. Det blir da desember møte.

ref: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2016/10/WC500213998.pdf

Hvor sannsynlig er det at PCIB har søkt om PRIME? Kan vi forvente PCIB får PRIME innvilget?

Hva er PRIME?
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000660.jsp
Arkivert