NANO- ASH- Har du gjort MATTEleksa vedr. 15/40 og 20/100?

donkeykong
06.12.2017 kl 20:00
5835

Dette er en arkivert tråd!
På ASH vil det presenteres oppdaterte data for Arm 1 (15 MBq/kg Betalutin® after 40 mg lilotomab pre-dosing) og Arm 4 (20 MBq/kg Betalutin® after 100 mg/m2 lilotomab).

Jeg både håper og tror at NANO vil legge seg på samme linje som i abstractet, og presentere data for de to ulike dosene separert.
Det kan derfor lønne seg å være klar over hvordan responsen på de "nye" pasientene vil påvirke responsraten som blir presentert på ASH.


La oss se på Arm 1 og 15/40 først.
Viktigheten av disse dataene bør ikke UNDERvurderes. En foreløpig ORR på 81% vitner om en dose som BLIR MEDISIN. Hvis Lymrit 37-01 ender med over 80% ORR for 15/40 vil det være fantastisk bra, og langt over forventning.

Fru.Pedersen har tidligere gitt oss fasiten på denne delen av leksa, jeg limer inn:

"Vi mangler data på 4 stk.
Av disse er sannsynligheten størst for at 3 eller 4 har FL. Dog en liten sannsynlighet for 2.

4 stk (25 totalt)
4 ORR vil da gi 84% ORR totalt
3 ---------- 80% totalt
2 ---------- 76% totalt

3 stk FL (24 totalt)
3 ORR vil da gi 83% ORR totalt
2 ----------------- 79% totalt
1 ORR gir 75%

2 stk med FL (23 totalt)
2 ORR vil da gi 82.6%
1 ORR vil da gi 78%"

Her er min personlige gjetning at det er 3stk med FL, og at resultatet blir 83 eller 79%. Vær oppmerksom på at èn pasient vipper ORR mellom 83 og 79%.

------

Arm 4 og 20/100:
Det første spørsmålet er hvor mange "nye" pasienter vi får data fra på ASH. Kolstad uttalte på CMD at han regnet med at studien ville være ferdig rekruttert rundt ASH, men at man selvsagt må vente 3mnd. før man kan avlese data. Spørsmålet blir altså hvor mange pasienter som var innrullert i Arm 4 Fase 2 for 3mnd. siden.

Hvis vi forutsetter at innrulleringen har vært forholdsvis lineær kan vi regne oss frem til at det i snitt tar 13,6 dager å innrullere en pasient. Det gir oss at det skal ha vært innrullert 7,7 pasienter 1. september. En rimelig antagelse er derfor at det presenteres 7 "nye" pasienter med FL.

Vi kan se på et mulig scenario med syv nye pasienter.

Arm 4 fase 1: N=6 ORR: 50% CR:17%
Arm 4 fase 2: N=7 ORR: 86% CR:42%
Total ASH17: N=13 ORR: 69% CR:31%

Poenget med dette er å vise at selv med MEGET gode resultater for de nye pasientene i Arm 4 Fase 2 vil ikke den samlede responsraten som presenteres for 20/100 på ASH se spesielt god ut.
>Det er viktig å gjøre MATTEleksa!PS:
Vi har tidligere sett at Betalutin skaper en immunaktiverende tilleggseffekt slik at tumor fortsetter å reduseres fra 3 til 6mnd.
På gårsdagens Carnegie-presentasjon (slide 8) kan dere se at det er fem pasienter med FL som har mellom 25 og 40% svulstreduksjon. Sannsynligheten for at dette er pasienter som har fått 15/40 eller 20/100 er stor, og vi kan dermed få en POSITIV overraskelse ved at tidligere rapporterte data plutselig er ENDA bedre. (Ettersom man nå har foretatt 6mnd.-avlesning.)
(Denne effekten kompliserer regnestykket, og jeg har ikke tatt hensyn til den over (eller under). Vi bør ha mer enn nok tid til å finregne før åpning mandag 11.12.)

-“These data will continue to mature up until presentation in December.”
Redigert 06.12.2017 kl 23:00 Arkivert