tuja
06.12.2017 kl 19:44 2020

Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 6. des 2017
Questerre Energy ligger i en tilnærmet horisontal trend og videre utvikling innenfor denne indikeres. Kursen har nå falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen tester støtten ved ca 5.00 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI divergerer positivt mot kursen, noe som indikerer mulighet for en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
Anbefaling en til seks måneders sikt: Kjøp (Score: 89)


Totalanalyse
Questerre Energy er teknisk positiv både på kort, mellomlang og lang sikt. Aksjen er nøytral på innsidehandler.
Anbefaling en til seks måneders sikt: Kjøp (Score: 85)
Redigert 06.12.2017 kl 19:45 Arkivert