"Giskeødegaard melder...."

aksjeguru2007
04.12.2017 kl 15:34
1575

Dette er en arkivert tråd!
Melding fra litt tidlig på formiddagen.

Oslo (TDN Direkt): Oslo Børs stiger i mandagens handel. Det er bred oppgang i sjømatsektoren, og tørrbulksektoren nyter godt av sterk kinesisk etterspørsel.
Alle sjømatselskapene på børsen stiger i dagens handel. Prisene for laks med levering denne uken steg markert i forrige uke, selv om analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets tror prisoppgangen i stor grad var ventet.
-Lakseprisen som ble kvotert på fredag for uke 49, som vi er i nå, gikk opp med 5-8 kroner kiloen til rundt 50 kroner pr kilo. Hvorvidt den vil fortsette oppover når vi kommer inn i neste uke er vanskelig å si, men vi hadde forventet at prisene skulle stige inn mot desember, for det gjør de nesten alltid, sier han til TDN Direkt.
Giskeødegård tror at mange oppdrettere i større grad enn på lenge har stanget opp mot kapasitetsgrensen i form av maksimalt tillat biomasse på enkelte lokaliteter og i regioner, noe som trolig har bidratt til å presse mer fisk ut i markedet.
-Samtidig har vi også sett at etterspørselen ute i markedet har vært litt avventende. Det har vært mye fisk tilgjengelig og markedet har ikke vært helt klar for de volumene, sier analytikeren, som samtidig minner om at mange av lakseselskapene selger på fastpriskontrakter til rundt 60 kroner pr kilo.
Dagens Næringsliv skrev mandag at eksporten av norsk laks til Kina er femdoblet over de siste ukene. Giskeødegård mener at utviklingen er positiv for norsk sjømatproduksjon på lang sikt, men påpeker at økningen i eksporten til Kina sammenfaller med markert nedgang i eksport til Vietnam.
-Det virker som volumet til Vietnam har falt de samme ukene som Kina har økt. Så foreløpig kan det se ut som den økningen man ser til Kina rett og slett er tatt fra det som vanligvis går til Vietnam, og som normalt sett sluses videre inn i Kina, sier han.
Ukeseksporten på 216 tonn i forrige uke tilsvarer omtrent det nivået eksporten var på årsbasis før fredsprisutdelingen i 2010 ifølge Nordea-analytikeren. Samtidig har volumene til Vietnam gått fra omtrent null til 15-20.000 tonn i året. Han trekker frem at volumene fortsatt er relativt beskjedne, men at det kinesiske markedet har vokst mye siden 2010 og at det dermed lover godt for eksport av norsk laks på sikt.
Når det gjelder tilbudet om vekst på eksisterende tillatelser fra Nærings- og fiskeridepartementet, som kan bli klart før årsslutt, tror Giskeødegård at tilbudet er attraktivt for de fleste aktørene.
-Hvis oppdretterne tror at lakseprisen de neste årene vil ligge over 50 kroner så mener vi at de burde takke ja til tilbudet. Selv om lakseprisen blir vesentlig lavere de neste årene enn den har vært mener vi at det er et attraktivt tilbud fra oppdretternes side, sier han.
Nordea Markets har for øvrig en prisprognose på 52 kroner pr kilo for 2018, sammenlignet med rundt 60 kroner inneværende år. Prisen på vekst på eksiterende tillatelser er fastsatt til 120.000 kroner pr tonn tillatelsen utvides med. Én tillatelse er normalt på 780 tonn, utenom Troms og Finnmark, der den kan være på inntil 900 tonn.
Redigert 04.12.2017 kl 15:35 Arkivert