FLex: Beste LNG-aksje?

Ka'l
04.12.2017 kl 07:10 10769

Dette er en arkivert tråd!
Nå igjen anbefaler Myrseth Flex/FLNG som sin eneste LNG-aksje. Men det er flere lignende aksjer på OSE med godt potensiale for kursøkning før og etter nyttår, f.eks ALNG. Hvem blir best i desember?
K
PS: Senere anbefaler han også ALNG, noe som lønnet seg for de som fulgte anbefalingen.
Redigert 03.01.2018 kl 14:21 Arkivert