kenn123
02.12.2017 kl 19:17
3505

Kjargjøring for fracking i Lotbiniere - silver205

Det kan vel etterhvert være liten tvil, det meste er klargjort for å sette i gang med pilotbrønner en gang etter april 2018. Vi husker fra Bill 106 datoen i mars 2018.
Dette er en meget informativ artikkel som sier det meste om en trekker frem alle trådene fra tidligere, vi har:
Trehogst i Lotbiniere for plass til pilotbrønn-pad’er og rørnett. Vi husker også kantklipping av veien langt ut i skogen, og ja, veien var bred nok uten kantklipping, her skal bred last inn!

1. Trehogst

2. Gaz-Metro endrer navn til Energir og har lenge hatt klart planen om rør til Repsol/QEC brønner, subsidier er med også.

3. Reguleringene er snart klare og med det kan en søke om pilotbrønner, ganske sikkert kommer her store tilskudd fra flere Quebec fond.

4. Med loven i hånd har både QEC og Energir rett til å bore, pisk eller penger?

5. For pilotbrønner gjelder egne paragrafer i Bill 106, det kan da bety sosial aksept tilsidesettes og blir mål i ettertid fordi dette gjelder Quebec’s økonomiske fremtid og del av 2030 planen’s overodnede mål, her kommer Arcand’s nye stilling inn! At media med flere mener en må ha sosial aksept er ikke nødvendigvis korrekt her etter min mening.

6. Refracking av gamle brønner, fullt mulig å fortsette der en slapp hvis en vil.
 
Har en ikke forstått at det blir fracking i Quebec enda er en nok noe tung bakpå!

https://www.mondialisation.ca/quebec-canada-gaz-metro-le-grand-silence-revelateur/5621089
Arkivert