Nano - 20/100 blir valgt!

Merlin
27.11.2017 kl 00:28 11864

Dette er en arkivert tråd!
20MBq Betalutin gjør at svulstene reduseres raskere enn med 15 MbQ, og HOLDER seg lave i lang tid. Se tidligere plansjer.

20/100 predosering gir:

- Mye mindre isotop til benmargen, mye høyere isotopkonsentrasjon i kreftsvulstene. Vist ved dosimetri.

- Jevnere fordeling av isotop i svulstene, og dermed bedre cross-fire fordeling. Flere kreftceller blir truffet. Vist ved dosimetri.

Dette medfører også at 20/100 gir

- økt immunologisk effekt

- større tumorreduksjon, spesielt i store svulster

- og desto mer tumorreduksjon desto lenger DOR

Konklusjon:

20/100 bør gi langt bedre resultater enn 15/40 over tid.

Grunnen til at endelig konklusjon ikke er trukket:

- Alt for kort tid fra injeksjon til første avlesning. 20/100 hadde ikke rukket å virke lenge nok. Likevel 25% høyere tumorreduksjon enn tilsvarende for 15/40.

- Enkelte kreftceller reagerer ikke like kraftig på stråling.

- Pasientinklusjonen for de første 20/100 pasientene. Dette vil endre seg, og gi mye bedre resultater etter hvert, og i enda større grad enn for 15/40.

Redigert 27.11.2017 kl 08:59 Arkivert