Hektar
20.11.2017 kl 19:48
1174

Ikke sant, bare telleskrittene for å kontakte Norne kan vel regnes som et betydelig tap.

Men seriøst, den utregningen jeg viste er jo en P/E på 1. Og P/B på 1. Nå er jo verdiene stort sett kapital så pris/bok 1 er jo ikke tullete sånn sett for selve kapitalen. Hvilke andre verdier de har derimot det... ja, lykke til.

Uansett, hva mener dere er rettferdig P/E for Hugo? Tjener de 3,2 MNOK i 2018 minus med P/E 10 rettferdiggjør det dagens kurs. Men det forutsetter at verdien ikke forringes, dvs de går på tap, altså at hver krone investeres med en effektiv avkastning på 100% bokførte verdier. Det er jo bare tøys så la oss da si de bruker pengene, kanskje 35-40 mill til sammen frem til de går i pluss. 30 mill gjenstående verdier (pris/bok 1) og med P/E 10 kreves det derfor som følger bare for å opprettholde dagens kurs.

Regnet i sted ut 32,5 MNOK inntekter trenges til rettferdiggjøring av dagens mcap, trekkes vi fra 40 mill EK (husk pris/bok 1 for kapital) er vi oppe i 72,5 MNOK.

Ved P/E 10 vil det derfor kreves 7,25 MNOK fortjeneste for å rettferdiggjøre dagens kurs. Selvfølgelig er alt en del mer komplisert enn det her, men enkel oversikt altså.

Andre eksempler:
P/E 5 krever 14,5 MNOK
P/E 15 krever 4,83 MNOK
P/E 20 krever 3,65 MNOK
P/E 30 krever 2,4 MNOK

Så da får man velge hva man tror.
Arkivert