Hydrogen er fremtiden!

MH77
20.11.2017 kl 10:58 1310

Dette er en arkivert tråd!
https://e24.no/energi/fornybar-energi/her-vil-de-lage-hydrogen-fra-vind/24190239

Det begynner med båter og vil spre seg til hele transportsektoren. Rene batteribiler vil være småbiler beregnet for bykjøring.
Arkivert