"Nano - Kapital anbefaler KJØP!"

Merlin
19.11.2017 kl 16:08 11131

Dette er en arkivert tråd!
Utdrag fra artikkelen i siste Kapital:

Markedet for NHL-medisiner har en verdi på over 12 milliarder dollar.

Nordic Nanovector har kontroll på finansene og er godt posisjonert for snart å kunne ta steget mot kommersialisering. Vi venter en positiv nyhetsstrøm fra selskapet fremover. Kjøp.
Ina Vedde-Fjærestad
Nordic Nanovector har en bred klinisk strategi, kliniske studier som går fremover, en ledelse som vet hva de driver med og er foreløpig finansiert noen år fremover. Mer kan man ikke håpe på i et bioteknologiselskap i denne fasen.
Nordic Nanovector-aksjen er i pluss med drøye 20 prosent det siste året, men har falt omtrent tilsvarende 20 prosent på Oslo Børs siden nyttår, noe som er på linje med resten av Helsevern-sektoren. Selskapet er i skrivende stund priset til 3,8 milliarder kroner, noe som gjør det til børsens desidert største bioteknologiselskap målt i markedsverdi.
Selskapet skal legge frem tall for tredje kvartal, samt ha kapitalmarkedsdag med oppdateringer på selskapets strategi, markedsutsikter og status på forskningen 22. november i Oslo. Vi venter en positiv nyhetsstrøm fra selskapet fremover og tror det kan lønne seg å sitte på aksjen.
Til blodkreftpasienter
I et selskap som Nordic Nanovector er det først og fremst det operasjonelle man er interessert i. Hvordan det går i selskapets ulike studier, og hvordan er det finansiert?
Hovedproduktet til Nordic Nanovector er Betalutin, som i første rekke rettet mot pasienter med lymfekreften Non-Hodgkins lymfom (NHL) som har fått tilbakefall, og hvor annen behandling ikke har fungert.
Spesielt gode er studieresultatene fra pasientene med lymfekrefttypen follicular lymphoma , eller lymfatisk leukemi (FL). Dette er en pasientgruppe hvor behovet for behandling er stort.
Nordic Nanovector kunngjorde i mars at første pasient hadde fått sin første dose i fase I-studien hvor selskapets produkt Betalutin skal testes i behandling av pasienter med den aggressive lymfekrefttypen Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL). I juni la selskapet frem en oppdatering som viste til lovende resultater fra den pågående fase I/II-studien med Betalutin. Denne studien kalles PARADIGME-studien og er nå inne i klinisk fase II.
Selskapet meldte 1. november at det vil presentere oppdateringer fra fase I/II i LYMRIT 37-01-studien med Betalutin, på en stor konferanse i USA i desember.
Høye topper og dype daler
Risikoen er selvfølgelig skyhøy. Fortsatt er selskapet i kritisk fase av den kliniske utprøvingen, og ingen vet med sikkerhet hvordan morgendagen blir. Studier kan feile eller gi uventede bivirkninger, eller det kan gå strake veien mot kommersialisering. At selskapet velger å samarbeide med andre selskapet mot slutten av den kliniske fasen og i kommersialiseringen, er også en mulighet.
Selskapets kliniske utviklingsstrategi satser på å sende inn den første regulatoriske søknad i første halvår 2019. I løpet av andre halvår i år vil selskapet starte opp fase II av Paradigme-studien og fase II i studien som ser på Betalutin i kombinasjon med rituximab, samt fase I i den kliniske studien av en annen medisin under utvikling, Humalutin, som selskapet håper skal være nyttig for pasienter som nylig har fått diagnosen Non-Hodgkins lymfom. Se også tabellen med ventede nyheter fra selskapet.
Ifølge selskapet har markedet for NHL-medisiner en verdi på over 12 milliarder dollar. Det er et udekket behov i markedet, med muligheter for å få orphan drug -status. Sistnevnte begrep betyr at det er medisiner rettet mot sjeldne diagnoser, og får man en slik status, kan man få visse fordeler slik at kommersialiseringen går raskere.
Ifølge tall fra analysebyrået Decision Resources vil markedet for medisiner til denne krefttypen med blodkreft med tilbakefall, være verdt ti milliarder dollar i 2022. GBI Research spår en markedsverdi på 9,2 milliarder dollar innen 2020, opp fra 5,6 milliarder dollar i 2013.

Redigert 19.11.2017 kl 16:12 Arkivert