"CRNO-B : Dette kan gå fort til markedet"

Charles7
19.11.2017 kl 14:52
2673

Dette er en arkivert tråd!
Cereno kan bli en meget bra investering!


Trombos - orsakar mest dödsfall i världen Trombosrelaterad sjukdom (blockerande blodproppar) är den vanligaste orsaken till sjukdom och död globalt. Hjärtinfarkt och stroke, som i de flesta fall är orsakade av trombos, medför stort lidande för individen och stora kostnader för samhället. Dagens behandlingar är bristfälliga - hög blödningsrisk och suboptimal förebyggande effekt Blodförtunnande mediciner används brett idag för att förebygga blodproppar och verkar genom att hämma koagulation eller trombocyter (blodplättar). Denna behandling är förknippad med relativt stor risk för allvarliga blödningskomplikationer, vilket resulterar i bristande förebyggande behandlingseffekt med dagens läkemedel då inte de mest effektiva doserna kan användas. Detta medför stor risk att drabbas av nya blodproppar. Cereno Scientific arbetar med en unik, kroppsegen, verkningsmekanism för att förbättra förebyggande behandling av blodproppar med reducerad risk för blödningsbiverkningar Cereno Scientifics unika koncept är att utveckla ett läkemedel CS1 som bygger på kroppens eget intelligenta försvarssystem mot blodproppar. Cereno Scientific hävdar att Bolagets koncept är unikt eftersom det idag inte finns några kliniska behandlingsmetoder som optimerar kroppens proppupplösande system (det fibrinolytiska systemet) som sätts igång när blodproppsbildning (koagulering) och sårläkning påbörjats efter att en kärlskada inträffat. CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga biverkningar än vad som är fallet med dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. Dokumenterad effekt på riskfaktorer för blodpropp och bevisad förebyggande effekt in vivo Dokumentation av effekt på riskfaktorer finns i experimentella studier och tidiga humana studier. Förebyggande effekt mot blodpropp har visats i in vivo studier i djur. Indikation på kliniskt förebyggande effekt mot hjärtinfarkt har visats i två stora epidemiologiska studier. Känd substans som använts i över 40 år i stora patientgrupper indikerar låg utvecklingsrisk CS1 är en ny formulering av en känd substans vilket minimerar risken för oönskade biverkningar samt indikerar en relativt låg utvecklingsrisk. Relativt kort tid till marknad och möjligt samarbetsavtal med stora läkemedelsbolag Senast efter genomförd Fas II-studie avser Bolaget att söka samarbete med större läkemedelsbolag för vidareutveckling mot större trombosförebyggande indikationer som hjärtinfarkt och stroke. Stor marknadspotential CS1 har en intelligent verkningsmekanism med ett möjligt brett indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folksjukdomar med långa behandlingstider (förebyggande behandling) och därmed en stor värde- och marknadspotential.
Arkivert