"Det er mulig å stoppe hotelldrift i boligbygg."

JohnErik M.
19.11.2017 kl 10:47
986

Dette er en arkivert tråd!
Bergens Tidende:

Det finnes allerede begrensninger og virkemidler i loven som kan forhindre hotelldrift i bolighus. For borettslag har Kommunal- og moderniseringsdepartementet uttalt at «Dersom man erverver en andel i et borettslag kun for å drive utleie gjennom Airbnb eller lignende, vil hovedformålet med bruken kunne karakteriseres som næringsvirksomhet som krever styrets samtykke etter brl. § 5-11 tredje ledd. Bruken kan da sammenlignes med det å drive hotell, motell, pensjonat eller lignende overnattingssted».

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/l8pv9/Hotelldrift-i-leilighetsbygg-er-ikke-lov

Det blir nok smalhans for mange AirBnb-spekulanter hvis flere borettslag begynner å sette ned foten her.
Arkivert