NANO(Betalutin) vs Copanlisib(Bayer)

Solar80
17.11.2017 kl 17:46 3816

Dette er en arkivert tråd!
Cop fikk nylig accap av FDA.
Cop har etter ca 100 pasienter oppnådd en
CR på 14%
Pr 60%Orr 60%.
DOR ble 12mnd.
Bayer er eier, og dette er selskapets nye behandling for NHL pasienter.

De mest vanlige bivirkningene var høyt blodtrykk, høyt blodsukker og lunge infeksjoner. Mennesker med diabetes og høyt blodtrykk fikk problemer med denne behandlingen.

Nesten 3/4 av pasientene måtte utsette behandlingen
midlertidig grunnet bivirkninger. 1/3 måtte redusere behandlingsdosen grunnet for høy dose.

Flere grad 3 og 4 bivirkninger.

Cop gis intravenøst 1 gang i uken over 3 uker, så med 1 uke stop i behandling, dette gjentas inntil kreften stopper å respondere.

Copanlisib ble vurdert av Bryan Garnier til å ha et årlig salg på 666 mill dollar eller ca 5 milliarder norske kroner!!??? Bayer har antydet 555 mill dollar.


Nordic Nanovector(Betalutin)

Hvis vi konsentrerer oss om 15/40 så har vi følgende resultater å vise til :
CR 28%
Orr 81%(utrolig)
Dor21 mnd(mest sannsynlig enda høyere 25/26 mnd)

Predosering har gitt fantastiske resultater, og selv med 20/100 ligger vi godt over grad 3 bivirkninger. Predosering ser også ut til å øke effekten.
Resterende pasienter og full oppdatering på 22 pasienter i desember blir derfor meget spennende.

Vi ligger godt unna grad 3 og 4 bivirkninger og man behandles kun 1 gang, og er ute av sykehus bare etter et par timer.

Dette er ikke bare enormt kostnadsbesparende for behandler, men gir også en fantastisk livskvalitet for pasient.

Så med disse resultatene hvordan kan da markedet prise NANO til 3-4 milliarder kroner?

Vi går inn i siste fase, og vi har 3 enormt spennende produkter i tillegg som er under utvikling?

Lykke til alle sammen, NANO er best i klassen uten tvil .
Redigert 17.11.2017 kl 22:13 Arkivert