"NANO: MAILutk: DOR - hvorfor ikke skrive om dette i børsm"

Hugoil
16.11.2017 kl 21:07 3362

Dette er en arkivert tråd!
Her er et utkast til en mail jeg tenker å sende i morgen til CFO med kopi til CEO og styreformann. Har dere innspill?

Jeg tenker å sende den på norsk språk. Om vi bør ta den på engelsk for Costa, så tar jeg gjerne mot et avsnitt oversatt til engelsk av hver av den av dere som fluently gidder.
-----------------------------------

DOR - hvorfor ikke skrive om dette i børsmeldingen 1. november?

Hei!

Børsmeldingen 1. november medførte mye tvil og spekulasjon grunnet:

* Manglende innledning som presiserer at abstractet nødvendigvis måtte inneholde resultatdata fra søknadsdato som pr. nå er gamle.

Det ligger jo i saksgangens natur for konferanser at det må være slik.

* Men for en børsmelding utsendt i børsens åpningstid - samt med mange små- og privatinvestorer fra emisjoner som hverken har like god forståelse for denne saksgangen eller av medisinske resultatformuleringer - så var den ikke så hensynsfull som den burde være.

Småinvestorer og private er i stor grad de som setter den daglige kursen - da de hverken er like langsiktige eller sikre på sin investering som store, mer profesjonelle investorer. I tillegg kan vi ikke se bort fra at jo mer usikre småinvestorer og private er, dess mer risikabel vil en investering i NANO kunne bli grunnet volatilitetskapende shorting som trives i støy og usikkerhet.

* F.eks. kunne man for DOR skrevet at DOR naturligvis vil gå ned ved inkludering av flere, nye pasienter.

Ledelsens positive kommentarer som gis i slutten av børsmeldingen, ville bli oppfattet som enda mer passende og troverdig om disse forholdene ble ivaretatt.

Har du synspunkter på disse punktene, spesielt siste bullet-point?

Forøvrig har jeg forståelse for at at det ikke er enkelt å skrive denne børsmeldingen.
Mange av forholdene beskrevet ovenfor har relevans også for børsmeldingen ifm. Lugano-konferansen.
-- --

Fra det største diskusjonsforumet for NANO-aksjen:
Innlegg av: Solar80 (15.11.17 23:19 ), lest 1488 ganger
Ticker: NANO
RE^1: Nano DOR på 26 mnd for 15/40 pasienter
Jeg ringte IR og spurte om dette, og de bekreftet at DOR gikk ned grunnet nye innrullerte pasienter

Virker på forum og på markedet at man tror pasienter har fått tilbakefall og at det var grunn til lavere DOR.

Det er altså feil

Innlegg av: SafeInvest (15.11.17 23:25 ), lest 1456 ganger
Ticker: NANO
RE^2: Nano DOR på 26 mnd for 15/40 pasienter
Ok, takk for oppklaringen Solar!
Redigert 16.11.2017 kl 21:13 Arkivert