KRAKK -/- KRAKK-VARSEL

REKYL-JEGER
14.11.2017 kl 18:27 2789

Dette er en arkivert tråd!
Det går ikke pent og pyntlig for seg når sauflokken begynner å konkurrere om den trange døra.

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️.
Redigert 11.12.2017 kl 09:48 Arkivert