Standard Drilling

tesch
14.11.2017 kl 08:04 9596

Dette er en arkivert tråd!


E.R.Georgina /E.R.Athina ble kontrahert av tyskerne i 2007 for totalt kr 680 mill - levert fra Brevik i 2009/2010

SDSD betalte ca kr 182 mill for begge - usd 22.2 mill

680 mill I 2007 var vel rundt usd 110 mill ?

Får hāpe SDSD har riktig timing og det tror jeg

Spennende
Arkivert