Sølvrev1
11.11.2017 kl 13:32 275

Ferrari B.R.
3, 4, 6, 11
2, 8, 9, 12
1 Tangen Braute
9 Patricia Hastrup
1, 6, 8
8, 11

49,-


Rang:

1 Banker
2, 5, 3, 1
2, 4, 1, 6
5 Sjansebanker
3 Sjansebanker
2, 6, 5
1, 2


Levert ..
Arkivert