Sølvrev1
04.11.2017 kl 11:27 236

'Knapphetsgoder'

Antall kvadrat pr person er vel i bunn og grunn prisgitt den underliggende finansielle kredittekspansjonen?

Når poden blir på gutterommet, og dattera også flytter hjem etter et havarert samboerskap, blir det deling på kvadratene. Før kredittekspansjonen satte voldsom fart siste halvdel av forrige århundre, var man vante med å stimle seg sammen.

Er du helt sikker på at nåværende monetære regime er evigvarende og at ikke 'knapphetsgodene' kan bli overflødige etterhvert som flere kvadrat blir utnyttet i den enkelte (og mest verdifulle/adekvate) bolig?

Du ser ikke for deg at det kan bli en del ubebodde eller spredt bebodde grå klosser å se på hvis 'fundamentet' - Fiat-systemet - havarerer?

At studenter kjøper seg ei overprisa øst-europeisk hurtig-konstruert hule i sprutbetong i byen de skal studere i er sikkert et fenomen som kommer til å vedvare i all evighet, sammen med den Fiat-baserte kredittekspansjonen ...
Arkivert