Sølvrev1
03.11.2017 kl 21:19 1195

Man kan jo lure på hvorfor de største sentralbankene sitter med store beholdninger av gull sammen med IMF?

Jeg regnet for noen år siden på hva Norge kunne hatt i gullbeholdning om vi hadde startet med månedlig (eller kvartalsvis) kjøp av gull for 10% av det som pløyes inn i andre aktiva i oljefondet fra da det ble startet, i stedet for å selge de små gullreservene vi hadde for 'glansbilder' (noe over $400).

Jeg tror historien noen tiår frem i tid kommer til å være hard med Gjedrem, inflasjonsmålet og det regimet som har forvaltet den norske formuen siden millenniumskiftet.

Det var noen tusen tonn gull jeg kom frem til når jeg postet regnestykket her på HO og i dag hadde vi antakeligvis hatt tredje største gullbeholdning i verden (mener å huske jeg skuet fremover og anslo dette ganske enkelt). Regnestykket ble gjort ved konvertering av NOK over i USD - månedlig - hvor 10% hele tiden ble vektet mot gull.

I stedet for dagens 70% aksjer, 25% renteinstrumenter/obligasjoner og 5% eiendom, kunne vi hatt f.eks. 60% aksjer, 25% renteinstrumenter/obligasjoner, 10% gull og 5% eiendom.

En annen ting jeg ikke tror Norge har i stor nok utstrekning er strategiske lagre med råvarer og edle metaller for industri som rulleres. Multinasjonale selskaper som Samsung og Volkswagen har det, men hvordan skal mindre selskaper som har behov for disse for å opprettholde produksjon hvis en krise slår inn for fullt ha råd til å lage sine egne lagre?

Her burde vi som samfunn tatt noe ansvar og i det minste hatt noen måneder/et år å tære på ...
Redigert 03.11.2017 kl 21:27 Arkivert