Sølvrev1
03.11.2017 kl 08:38 474

Har prisen på plank, spiker og sprutbetong gått ned siste 10 år? Kan alle kokett og cockey gå god for inflasjonsmålingene?

Har det vært kredittekspansjon og forventninger om høyere pris som i hovedsak har drevet prisene, og er dette typiske forhold under sterke monetære inflatoriske perioder?

Er migrasjonen og utviklingen i demografien bærekraftig, og hva er tålegrensen for et monetært system som belager seg på stadig større kredittekspansjon?

Hva slags midlertidighet regner man med når man under sterke inflatoriske forhold med voldsom kredittekspansjon samtidig motvirker deflatoriske mekanismer med å nærmest gjøre lånefinansiert vekst nesten risikofritt?

Vil sprutbetongen se like forlokkende ut når proppen trekkes ut, er ulven smartere enn saueflokken, og er jorda en planet i solsystemet ... ?
Redigert 03.11.2017 kl 08:42 Arkivert