Sølvrev1
01.11.2017 kl 11:05 539

Tredje ubestemt form flertall for 'kleber' (tysk ord), som jeg/vi/her jeg kommer fra avleder fra å klebe-, eller klistre sammen. Samtidig kan man jo spørre seg hvorfor det ikke heter 'klebestein' men kleberstein på norsk, men mistenker at det er på grunn av at man omtaler 'grøtsteinen' i flertalls form?

Kanskje en sak for 'Språkteigen' på NRK P2 hvis du føler for å forfølge dette mysteriet videre og komme til bunns i saken. Ved å nøste nok i dette er du i det minste sikret at verbet 'klebe' for alltid kleber seg til skallegrøten, i presens ...
Arkivert