Sølvrev1
30.10.2017 kl 13:44 273

Det monetære systemet og finanssystemet vi har i dag fører med seg veldig mange problemer.

Skal ikke stikke under en stol at matproduksjon er mer komplisert enn hva den kan synes som i utgangspunktet. I Norge kan antakeligvis 'monopol-ordninger' gås nærmere i sømmene, men den sterkeste utfordringen står jo finansene for, godt støttet av FRPs forsøk på å underminere systemet som er rådende for å senere kunne påpeke at de har 'rett'.

Ettersom jeg kan se holder FRP på med 'The broken window fallacy', der de går inn for å ødelegge noe for å skape noe. For å støtte glassmesterne og øke omsetningen på glass og reparasjoner, ønsker FRP å knuse flest mulig vinduer.

Det tar seg bare ekstra dårlig ut når man gjør dette i forhold til levende liv og folks allerede utfordrende livsgrunnlag, for ikke å snakke om nasjonens behov for grunnleggende matsikkerhet i forbindelse med katastrofer, krig og kalamiteter ellers ...


https://www.nrk.no/sognogfjordane/far-fem-ore-kiloen-for-dette-1.13752133
Arkivert