Sølvrev1
25.10.2017 kl 22:13 3105

Nå blir dette for en teoretisk øvelse å regne så lenge vi snakker om en desentralisert 'sivil' kryptovaluta som veksles frem og tilbake mellom sentralbankenes kommandoøkonomier og fiat-valutaer, men jeg forstår godt hva deflasjon er for noe, og jeg har gitt uttrykk for det i et innlegg litt lenger opp.

Jeg (og østerrikske tilhengere) mener faglitteraturen fremstiller hele deflasjons-spørsmålet noe på hodet, selv om dette er litt høna- og egget-problematikk.

For jeg vil påstå at prisene er en FØLGE av både mengden penger som er tilgjengelig i en økonomi, òg omløpshastigheten, ikke motsatt at mengden penger og omløpshastigheten kommer som følge av hvordan tilbydere velger å prise produkter eller tjenester, som oppslagsverkene og den post-keynesianske økonomi-ekspertisen skal ha det til.

Det handler i bunn og grunn om hvorvidt man velger å stappe pengene i madrassen eller ikke, og 'prisen' på selve byttemiddelet
- T I L L I T -, som jeg går ut fra er en av hovedårsakene for at du antakeligvis ble interessert i Bitcoin og krypto?

Det er her jeg gjør en teoretisk kobling opp mot Bitcoin, og desimalene, da det aldri vil bli et deflatorisk problem i Bitcoin før prisen pr BTC begynner å entre helt vanvittige nivåer (10 - 100 mill USD), så lenge det ikke trengs å 'trykke' opp flere enheter.

Det deflatoriske spøkelset lever vi jo under nå i fiat-økonomiene, og har gjort det i årevis. Settes renta opp for fort, eller et sjokk i markedene gjør seg gjeldende, er det deflatorisk spiral tvert!

Vi har å gjøre med både en stagflasjon og biflasjon. Veksten i økonomier avtar som følge av at det er for mye parasittisk aktivitet i den, som gjør at stagnasjonen tiltar og som er den ene delen av 'biflasjon'. Den andre delen - inflasjonen - vises helt tydelig i det meste av assets, som blir pushet høyere og høyere uten underliggende grunnlag for den høyere prisingen, annet enn at sentralbankene og finansdepartementene støtter oppom finans- og bankvesenets kredittekspansjon og fraksjonerte system.

Men dette skjer jo fordi økonomiene hungrer etter avkastning som ikke er å finne, og vi er over i the-greater-fool-paradigmet i nesten alt som går an å dryle fiat-penger etter, gjennom sentralbankenes stimulans for fortsatt kredittekspansjon. Dette er jo en av årsakene for at Bitcoin har den verdistigningen, distribusjonen og adopsjonen som den har.

Men poenget mitt og påstanden min er altså at: -Bitcoin, som følge av desimalsystemet, vil ha en begrenset deflatorisk spiral-hook ved seg, da det aldri (inntil verdien tilsvarer 10 ganger alle verdens aksjer pr nå) vil være mangel på 'penger' i seg selv. I det prisene synker som følge av at omløpshastigheten synker (hvis mange velger å legge alt de har på kistebunnen), vil det uansett være nok av bits av Bitcoin i sirkulasjon for å kunne opprettholde handel, nettopp som følge av desimalene.

Håper jeg gjør meg bedre forstått denne gangen. Og igjen, tenk litt gjennom dette og gi meg tilbakemelding hvis det er noe som forsatt virker uklart ...
Redigert 25.10.2017 kl 22:28 Arkivert