danm
13.10.2017 kl 15:33
1740

ttp://e24.no/kommentarer/oslo-boers/kommentar-fyr-loes-i-oljeservice/2415238
Arkivert