Hektar
12.10.2017 kl 18:09
2021

Må ta hensyn til tidsperspektivet også. Er det bedre for disse å konvertere gjelden og få ut 88% av verdien i dag, eller vente i flere år til det faktisk blir tilbakebetalt?

Da bør man også huske at jo større gjelden er, jo vanskeligere er det å få tilbake det man har lånt ut også - Catch22.

Om de da konverterer og sitter på en del så øker de jo muligheten for at firmaet skal ta seg opp da gjelden reduseres.
Arkivert