NAV og finansiering

pålern
12.10.2017 kl 12:34 1161

Dette er en arkivert tråd!
Er det noen som vet hvilken net asset value forskjellige meglerhus opererer med for SOFF?

Selskapet rapporterer selv å ha cash til drift og finanskost ut 2021 (avdrag redusert til 10% av det opprinnelige). Jeg vet ikke hva slags rateestimater SOFF legger til grunn i sine beregninger. Men ser det som usannsynlig at selskapet går konk eller trenger en emisjon før 2020/2021 med mindre markedet blir MYE dårligere ennd et var i 2Q17.

Ellers tror jeg det er viktig at man tenker på at både FAR og DSS er "non-recourse" finansiert. Dvs at banker og obligasjonseiere av gjeld i gamle FAR og DSS ikke har noen claims på assets i gamle Solstad. Det ville selvfølgelig vært mye bedre for kreditorene til FAR og DSS å få eksponert sine posisjoner også mot subsea flåten til Solstad (som fremdeles tjener godt med penger). Derfor tror jeg det er mulighet for stor verdiskapning for aksjonærer dersom de holdingselskapene under Solstad konsolideres opp i en gruppe - mao at bankene tar en haircut i en eller annen form mot at de får bedre asset backing. Siden det ikke har vært mye info om denne muligheten, men at Lars Peder samtidig "stresset" non-recourse faktumet under 2Q17 presentasjonen, får meg til å tro at det pågår diskusjoner med bankene.

I tillegg er jo ledelsen konsolidert for gruppen nå, og jeg tror ikke bankene er hypp på å sitte igjen med gamle FAR og DSS uten ledelse og andre VIPer dersom selskapene havner i distress, så Aker, JF og Solstad har noen kort på hånden de og.

Hva tenker dere andre? Og hva er NAV for de 150 båtene?
Arkivert