************ DNO 2017 ************

Stevepick XL
15.09.2017 kl 16:34
5840

Dette er en arkivert tråd!
Mangler betaling for august og september !

13/9......opp 12,38 ( Årets høyeste )
14/9......ned 12,00 ( betaling for juni )
15/9......ned 11,90
18/9......ned 11,28
19/9......opp 11,58
20/9......ned 11,44
21/9......opp 11,56
22/9......ned 11,32
25/9......ned 11,17
26/9......opp 11,55
27/9............11,55
28/9......ned 11,30
29/9......ned 10,92
2/10......ned 9,95 ( -8,88%)
3/10......opp 10,53
4/10......opp 10,73
5/10......ned 10,29
6/10......opp 10,32
9/10......opp 10,71
10/10....ned 10,21
11/10....opp 10,31 ( betaling for juli )
12/10....ned 10,14
13/10....opp 10,38
16/10....ned 9,82 ( liten betaling )
17/10....opp 10,25
18/10....opp 10,60
19/10....ned 10,28
20/10....opp 10,35
23/10....ned 10,02
24/10....ned 9,79
25/10....opp 10,07
26/10....ned 9,91
27/10....opp 10,30
30/10....ned 9,73
31/10....opp 9,90
1/11......opp 10,01
2/11......ned 9,97
3/11......ned 9,90
6/11......opp 10,00
7/11......opp 10,59
8/11......ned 10,48
9/11......opp 10,67
10/11....ned 10,54 ( betaling for august )
13/11....ned 10,08
14/11....opp 10,18
15/11....ned 9,71
16/11....opp 9,91
17/11....opp 10,01
20/11....ned 9,84
21/11....opp 10,31
22/11....ned 10,08
23/11....opp 10,09
24/11....ned 10,04
27/11....ned 9,89
28/11....opp 9,96
29/11....ned 9,77
30/11..........9,77
1/12......opp 10,24
4/12......ned 9,81
5/12......ned 9,30
6/12......ned 8,95
7/12......opp 8,96
8/12......ned 8,74
11/12....opp 9,73 (+11,33%)
12/12....ned 9,40
13/12....ned 9,12
14/12....opp 9,15
15/12....ned 9,03
18/12....opp 9,04
19/12....opp 9,19 ( betaling for september )
20/12....ned 9,17
21/12....opp 9,51
22/12....ned 9.24
27/12....opp 9,56
28/12....ned 9,54
29/12....ned 9,50
Redigert 30.12.2017 kl 00:06 Arkivert