"IMSK. Børsens klareste tre dobling kandidat.."

Mannje
14.09.2017 kl 10:52
12425

Dette er en arkivert tråd!
IMSK er en av de klareste mange doblings kandidater på OSE.
Ved 01.01.2017 har de 650 mill kr egen kap samt stor aksje kap.

Selskaper er i gang i Afrika, har kostet store anlegg i Afrika, nå ventes det på første signal vedr Afrika.

Så er det noen NONer som blir tvunget til tvangs salg som presser aksjen ned, noen er meget heldige og får seg billige aksjer.
det er derfor det er forskjell på fattig og rik.
Kjøp for det du har i banken, her kommer en formidabel oppgang, se ikke bort fra 3 gangen.
Arkivert